+สมเด็จพระญาณสังวร-หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์(อาจ อาสภเถระ)