+ลป.มั่น-ลป.เสาร์-ลป.สิงห์-ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์(จูม พันธุโล)